minus plus

Trường Du Lịch

Tuyển dụng

Tuyển dụng Trợ lý nghiên cứu
Thứ Ba, 5/4/2022

Trường Du lịch – Đại học Duy Tân thông báo tuyển dụng trợ lý nghiên cứu. Mô tả: • Theo dõi và quản lý tiến độ dự án nghiên cứu, đề tài. • Tổng hợp, báo cáo, các công việc hành chính liên quan đến đề tài. • Hỗ trợ công tác tổ chức các hội thảo, hội ...

Xem thêm
A - Z Sitemap
Đào tạo ra những nhân tài trong ngành Khách sạn và Du lịch với hệ thống giáo dục và nghiên cứu đẳng cấp thế giới cho thời đại Công nghiệp 4.0, đồng thời phát triển mô hình quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, thúc đẩy khả năng giải quyết vấn đề và cung cấp dịch vụ xã hội thông qua phương pháp vừa học vừa làm.
Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi