minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

Sau đại học

Thạc sỹ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Mục tiêu của chương trình Thạc sĩ này là giới thiệu và phổ biến các nguyên tắc cơ bản cho sự phát triển của một hệ thống chức năng tập trung vào du lịch; phát triển các kỹ năng cho nghiên cứu; cung cấp...

Xem thêm
A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi