minus plus

Trường Du Lịch

Tuyển dụng Trợ lý nghiên cứu

Thứ Ba, 5/4/2022

Trường Du lịch – Đại học Duy Tân thông báo tuyển dụng trợ lý nghiên cứu. Nội dung như sau:

 

1. Mô tả công việc:

  • Theo dõi và quản lý tiến độ dự án nghiên cứu, đề tài.
  • Tổng hợp, báo cáo, các công việc hành chính liên quan đến đề tài.
  • Hỗ trợ công tác tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học;
  • Hỗ trợ các hoạt động hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học;
  • Hỗ trợ công tác biên soạn cho các ấn phẩm mà Viện đang chủ trì thực hiện;
  • Lập và báo cáo công việc hàng tuần, tháng;
  • Kỹ năng phân tích số liệu nghiên cứu và viết báo cáo khoa học tốt.
  • Thực hiện một số công việc nghiên cứu khác.


2. Loại hình công việc: Toàn thời gian;
3. Yêu cầu: Tốt nghiệp thạc sĩ trong và ngoài nước;
4. Quyền lợi: Chế độ Bảo Hiểm Tốt, Chế độ Thưởng;

 CV nộp về qua email: greetings@dtu-hti.edu.vn


 

A - Z Sitemap
Đào tạo ra những nhân tài trong ngành Khách sạn và Du lịch với hệ thống giáo dục và nghiên cứu đẳng cấp thế giới cho thời đại Công nghiệp 4.0, đồng thời phát triển mô hình quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, thúc đẩy khả năng giải quyết vấn đề và cung cấp dịch vụ xã hội thông qua phương pháp vừa học vừa làm.
Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi