minus plus

Trường Du Lịch

GIẢNG VIÊN


  ...
  Lim Sang Taek

  Chức vụ: Hiệu trưởng Trường Du lịch

  Trình độ: Giáo sư, Tiến sĩ

  Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị sự kiện, MICE, Quản trị khách sạn

  Email: sangtaeklim@duytan.edu.vn

  ...
  Bùi Kim Luận

  Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Trường Du lịch

  Trình độ: Tiến sĩ

  Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị du lịch, Du lịch chuyên đề

  Email: luanbui@duytan.edu.vn

  ...
  Bùi Lê Anh Phương

  Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

  Trình độ: Tiến sĩ

  Lĩnh vực nghiên cứu: Di sản, Tourism resilience, Tea Culture, Service Learning

  Email: anhphuong@duytan.edu.vn

  ...
  CHO Dan Hyo

  Chức vụ: Trợ lý Hiệu trưởng phụ trách nghiên cứu khoa học

  Trình độ: Tiến sĩ

  Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên du lịch, Du lịch bền vững, Văn hóa Du lịch

  Email: hyodancho@dtu.edu.vn

  ...
  Vũ Thị Lành

  Chức vụ: Trưởng Khoa Lữ Hành Quốc tế kiêm Trưởng Bộ môn Sự Kiện & Giải trí

  Trình độ: Thạc sĩ

  Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị sự kiện, Lễ hội

  Email: vuthilanh@duytan.edu.vn

  ...
  Phạm Thị Hoàng Dung

  Chức vụ: Trưởng Khoa Khách sạn - Nhà hàng Quốc tế

  Trình độ: MBA

  Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý khách sạn, wine management

  Email: phamthoangdung@duytan.edu.vn

  ...
  Nguyễn Công Minh

  Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

  Trình độ: Nghiên cứu sinh tiến sĩ

  Lĩnh vực nghiên cứu: Văn hóa du lịch, Du lịch ẩm thực, Marketing Du lịch và Khách sạn, Hành vi du lịch

  Email: nguyencongminh@duytan.edu.vn

  ...
  Minje Cho

  Chức vụ: Phó Khoa Lữ hành & Sự kiện Quốc tế

  Trình độ: Tiến sĩ

  Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị, Hệ thống thông tin quản lý Du lịch & Khách sạn

  Email: mjcho78@gmail.com

  ...
  Sang Eun Lee

  Chức vụ: Giảng Viên

  Trình độ: Tiến sĩ

  Lĩnh vực nghiên cứu: MICE, Marketing Du lịch và Khách sạn

  Email: lseelle@naver.com

  ...
  Peter D. Nyheim

  Chức vụ: Cố vấn Khoa học, Viện Đào tạo & Nghiên cứu Du lịch

  Trình độ: Tiến sĩ

  Lĩnh vực nghiên cứu: Hệ thống thông tin quản lý Du lịch & Khách sạn

  Email:

  A - Z Sitemap
  Đào tạo ra những nhân tài trong ngành Khách sạn và Du lịch với hệ thống giáo dục và nghiên cứu đẳng cấp thế giới cho thời đại Công nghiệp 4.0, đồng thời phát triển mô hình quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, thúc đẩy khả năng giải quyết vấn đề và cung cấp dịch vụ xã hội thông qua phương pháp vừa học vừa làm.
  Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi