minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

GIẢNG VIÊN


  ...
  Lim Sang Taek

  Chức vụ: Viện trưởng Viện Đào tạo & Nghiên cứu Du lịch

  Trình độ: Giáo sư, Tiến sĩ

  Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị sự kiện , MICE , Quản trị khách sạn

  Email: sangtaeklim@duytan.edu.vn

  ...
  Bùi Kim Luận

  Chức vụ: Phó Viện trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Du lịch Quốc tế

  Trình độ: Tiến sĩ

  Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị du lịch , Du lịch chuyên đề

  Email: luanbui@duytan.edu.vn

  ...
  CHO Dan Hyo

  Chức vụ: Trợ lý Viện trưởng phụ trách nghiên cứu khoa học

  Trình độ: Tiến sĩ

  Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên du lịch , Du lịch bền vững , Văn hóa Du lịch

  Email: hyodancho@dtu.edu.vn

  ...
  Nguyễn Công Minh

  Chức vụ: Phó Viện trưởng

  Trình độ: Nghiên cứu sinh tiến sĩ

  Lĩnh vực nghiên cứu: Văn hóa du lịch , Du lịch ẩm thực , Marketing Du lịch và Khách sạn , Hành vi du lịch

  Email: nguyencongminh@duytan.edu.vn

  ...
  Vũ Thị Lành

  Chức vụ: Trưởng Khoa Lữ Hành Quốc tế kiêm Trưởng Bộ môn Sự Kiện & Giải trí

  Trình độ: Thạc sĩ

  Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị sự kiện , Lễ hội

  Email: vuthilanh@duytan.edu.vn

  ...
  Phạm Thị Hoàng Dung

  Chức vụ: Trưởng Khoa Khách sạn - Nhà hàng Quốc tế kiêm Trưởng bộ môn PSU

  Trình độ: MBA

  Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý khách sạn , wine management

  Email: phamthoangdung@duytan.edu.vn

  ...
  Phí Thị Linh Giang

  Chức vụ: Nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Du lịch & Khách sạn (CHTDR)

  Trình độ: Tiến sĩ

  Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị du lịch , Du lịch bền vững

  Email: giangphi@duytan.edu.vn

  ...
  Minje Cho

  Chức vụ: Phó Khoa Lữ hành Quốc tế, Viện ĐT & NC Du lịch

  Trình độ: Tiến sĩ

  Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị , Hệ thống thông tin quản lý Du lịch & Khách sạn

  Email: mjcho78@gmail.com

  ...
  Peter D. Nyheim

  Chức vụ: Cố vấn Khoa học, Viện Đào tạo & Nghiên cứu Du lịch

  Trình độ: Tiến sĩ

  Lĩnh vực nghiên cứu: Hệ thống thông tin quản lý Du lịch & Khách sạn

  Email:

  ...
  OTOO Elvis Felix

  Chức vụ: Phó Khoa Khách sạn Nhà hàng Quốc tế, Viện ĐT & NC Du lịch

  Trình độ: Tiến sĩ

  Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị du lịch , Du lịch bền vững

  Email: felixotoo@gmail.com

  A - Z Sitemap
  Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
  Lên đầu trang Facebook Twitter Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi