minus plus

Trường Du Lịch

GIẢNG VIÊN


  ...
  Mo Chulmin

  Chức vụ: Hiệu trưởng Trường Du lịch, Đại học Duy Tân

  Trình độ: Tiến sĩ

  Lĩnh vực nghiên cứu: Kế hoạch & chính sách Du lịch

  Email:

  ...
  Bùi Kim Luận

  Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Trường Du lịch

  Trình độ: Tiến sĩ

  Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị du lịch, Du lịch chuyên đề

  Email: luanbui@duytan.edu.vn

  ...
  Bùi Lê Anh Phương

  Chức vụ: Phó Hiệu trưởng trường Du lịch

  Trình độ: Tiến sĩ

  Lĩnh vực nghiên cứu: Di sản, Tourism resilience, Tea Culture, Service Learning

  Email: duytan@duytan.edu.vn

  ...
  CHO Dan Hyo

  Chức vụ: Trợ lý Hiệu trưởng phụ trách nghiên cứu khoa học

  Trình độ: Tiến sĩ

  Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên du lịch, Du lịch bền vững, Văn hóa Du lịch

  Email: duytan@duytan.edu.vn

  ...
  Phạm Thị Hoàng Dung

  Chức vụ: Trưởng Khoa Khách sạn - Nhà hàng Quốc tế

  Trình độ: NCS Tiến Sĩ

  Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý khách sạn, wine management

  Email: duytan@duytan.edu.vn

  ...
  Trần Thị Tú Nhi

  Chức vụ: Trưởng Khoa Lữ hành & Sự kiện quốc tế

  Trình độ: Thạc sĩ

  Lĩnh vực nghiên cứu: Văn hóa du lịch, Tài nguyên du lịch

  Email: duytan@duytan.edu.vn

  ...
  KONG, Yeung (William)

  Chức vụ: Giảng Viên

  Trình độ: Tiến sĩ

  Lĩnh vực nghiên cứu: Du lịch Quốc tế

  Email: duytan@duytan.edu.vn

  ...
  Sang Eun Lee

  Chức vụ: Giảng Viên

  Trình độ: Tiến sĩ

  Lĩnh vực nghiên cứu: MICE, Marketing Du lịch và Khách sạn

  Email: lseelle@naver.com

  ...
  Tseng Chi

  Chức vụ: Giảng Viên

  Trình độ: Tiến sĩ

  Lĩnh vực nghiên cứu: Văn hóa du lịch, Địa lý du lịch

  Email: duytan@duytan.edu.vn

  ...
  Minje Cho

  Chức vụ: Phó Khoa Lữ hành & Sự kiện Quốc tế

  Trình độ: Tiến sĩ

  Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị, Hệ thống thông tin quản lý Du lịch & Khách sạn

  Email: duytan@duytan.edu.vn

  A - Z Sitemap
  Đào tạo ra những nhân tài trong ngành Khách sạn và Du lịch với hệ thống giáo dục và nghiên cứu đẳng cấp thế giới cho thời đại Công nghiệp 4.0, đồng thời phát triển mô hình quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, thúc đẩy khả năng giải quyết vấn đề và cung cấp dịch vụ xã hội thông qua phương pháp vừa học vừa làm.
  Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi