minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

Phòng học
Văn phòng Viện Đào tạo & Nghiên cứu Du lịch - Đại học Duy Tân

Thanh Khê, Đà Nẵng

Room 301, 254 Nguyen Van Linh, Da Nang, Vietnam.

Phòng máy tính

Hòa Khánh Nam

254 Nguyen Van Linh, Da Nang, Vietnam.

A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Twitter Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi