minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

Khoa Khách sạn Nhà hàng quốc tế

Quản trị Du lịch và Khách sạn chuẩn PSU

Chương trình đào tạo hệ cử nhân ngành Quản trị khách sạn theo chuẩn PSU là một chương trình đào tạo quốc tế, được liên kết hợp tác giữa trường Đại học ...

Xem thêm

Quản trị Du lịch và Nhà hàng chuẩn PSU

Chương trình họ Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống chuẩn PSU sẽ cung cấp những kiến thức, chuyên môn, kỹ năng thực hành về các nghiệp vụ cơ bản của ...

Xem thêm

Quản trị Du lịch và Khách sạn

Chương trình Quản trị khách sạn được kết hợp giữa vận dụng lý thuyết và thực tiễn trong ngành dịch vụ du lịch theo định hướng dịch vụ khách hàng, nhằm ...

Xem thêm
A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Twitter Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi