minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

Khoa Lữ hành quốc tế

Quản trị Du lịch và Lữ hành chuẩn PSU

Quản trị Du lịch và Lữ hành là ngành học về điều hành – quản trị lữ hành; bao gồm nhiều hoạt động khác nhau: quản lý và điều hành du lịch, thiết kế cá ...

Xem thêm

Quản trị Sự kiện & Giải trí

Tổ chức sự kiện đang là ngành kinh doanh đầy triển vọng nhưng cũng nhiều áp lực. Để tổ chức thành công một sự kiện không chỉ yêu cầu về kiến thức, kỹ ...

Xem thêm

Quản trị Du lịch và Lữ hành

Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành là quản lý và điều hành du lịch, thiết kế các chương trình du lịch nội địa và quốc tế, phân công công việc ch ...

Xem thêm
A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Twitter Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi