minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

Ấn phẩm
NĂM

HOSPITALITY & TOURISM INSTITUTE

Bùi Kim Luận (2019)

Đề tài cấp Sở Du lịch Đà Nẵng, "Khảo sát năng lực hướng dẫn viên tiếng Trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng", ,

Nguyễn Hoàng Linh (2019)

,

Nguyễn Hoàng Linh (2019)

Master Thesis: "The effect of Local Resident's Festival Evaluation on Quality of Life and Outcome of Festival - Verification of moderating effects of local attachment" ,

Nguyễn Thị Hồng Nhung (2019)

Ho Su Minh Tai, Vo Duc Hieu, Truong Thi Thuy Nhi, Nguyen Thi Khanh Van, Nguyen Thi Hong Nhung, "Case study of Nightlife Activities in Da Nang city and Experiences from the world", Proceeding of the International Conference on Sustainable Tourism Development of the Central Provinces, Vietnam ,

Hồ Minh Phúc (2019)

Solution for the issue: how to attract international tourist back to Da Nang, International conference “ Sustainable tourism development of the central provinces, Vietnam”, 34, 410-415 ,

A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Twitter Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi