minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

Hoạt động

Chương trình Trao đổi Sinh viên toàn cầu
Thứ Tư, 30/10/2019

Nhằm mang đến cho sinh viên cơ hội được học tập trong môi trường giáo dục quốc tế uy tín và hiện đại, Viện Đào tạo & Nghiên cứu Du lịch - Đại học Duy Tân đã triển khai chương trình Trao đổi Sinh viên tại Hàn Quốc, Đài Loan và Thái Lan. Đây không chỉ ...

Xem thêm
Đối tác Doanh nghiệp
Thứ Tư, 30/10/2019

Với phương châm hoạt động “Tất cả vì quyền lợi học tập và việc làm của sinh viên”, Viện Đào tạo & Nghiên cứu Du lịch - Đại học Duy Tân đã hợp tác với nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước để mang đến cho sinh viên cơ hội thực tế, kiến tập, ...

Xem thêm
Chương trình Learning Express
Thứ Tư, 30/10/2019

Learning Express - Một trong những chương trình cộng đồng thiết thực nhằm phát triển giáo dục và thúc đẩy hội nhập do trường Singapore Polytechnic khởi xướng từ năm 2011. Nhận thấy có nhiều cơ hội về chia sẻ công nghệ, trải nghiệm thực tế, nâng cao ý ...

Xem thêm
Hành trình ASEAN 4.0
Thứ Ba, 22/10/2019

“Cách mạng Công nghiệp 4.0 là cơ hội lịch sử của Việt Nam” ...

Xem thêm
Đối tác Quốc tế
Thứ Ba, 22/10/2019

Hiện nay, Viện Đào tạo và Nghiên cứu Du lịch Duy Tân đã tiến hành các chương trình hợp tác quốc tế với nhiều trường đại học lớn của các nước như Mỹ, Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore và các tổ chức du lịch khu vực như Hiệp ...

Xem thêm
A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Twitter Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi