minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

Hành trình ASEAN 4.0

Thứ Ba, 22/10/2019

“Cách mạng Công nghiệp 4.0 là cơ hội lịch sử của Việt Nam” Đại học Duy Tân (DTU) với tư cách trường sáng lập mạng lưới các trường ĐH khối ASEAN với tên gọi Passage to ASEAN (P2A) phát động phong trào “Hành trình ASEAN 4.0” với mục đích chuẩn bị cho Sinh viên DTU từng bước hội nhập thị trường lao động ASEAN và các nước trong khu vực trong xu thế CMCN 4.0.

Từ niên khoá 2018-2019, ĐH Duy Tân tổ chức phong trào “Hành trình ASEAN 4.0” với lộ trình cụ thể như sau: Đầu tiên, sinh viên được tham gia các chuyến đi giao lưu văn hóa ngắn ngày được tổ chức hàng tháng để có cơ hội “mở rộng tầm nhìn” và kết nối với sinh viên của các nước ASEAN, nhờ đó có động lực nâng cao các kỹ năng về ngoại ngữ cũng như các kỹ năng giao tế, kỹ năng lãnh đạo…

Tiếp theo đó sinh viên được hướng đến các chuyến đi dài ngày mang tính trải nghiệm các hoạt động cộng đồng để có thể hiểu biết hơn về văn hóa và con người của các nước. Khi sinh viên đã hiểu biết hơn về môi trường sống của các nước, sinh viên được giới thiệu các chương trình thực tập tại các nước thông qua mạng lưới các trường ĐH trong mạng lưới Passage to ASEAN (P2A). Trong thời đại công nghiệp 4.0, thị trường lao động các nước đang có nhiều chuyển đổi việc sinh viên được thực tập tại các nước ASEAN trong giai đoạn còn đang học đại học là vô cùng quan trọng để giúp sinh viên không chỉ sẵn sàng hội nhập mà còn tạo cơ hội cho sinh viên dễ dàng xin được việc ở nước ngoài sau khi tốt nghiệp. Vì thông thường phần lớn các doanh nghiệp các nước chỉ đánh giá cao những sinh viên đã có kinh nghiệm làm việc tại nước sở tại.

Tóm lại, “Hành trình ASEAN 4.0” giúp sinh viên Việt Nam trang bị kiến thức, kỹ năng và những trải nghiệm cần thiết để làm việc trong môi trường quốc tế từ đó sinh viên có khả năng cạnh tranh với lao động quốc tế đang ồ ạt tìm cơ hội tại Việt Nam, cũng như tăng cơ hội cạnh trạnh của sinh viên khi tìm việc tại nước ngoài sau khi tốt nghiệp. “Sinh viên Đại học Duy Tân cùng Hành trình ASEAN 4.0 chuẩn bị để nắm bắt cơ hội lịch sử của đất nước”

A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Twitter Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi