minus plus
Thông báo

Thông báo về việc triển khai lấy dấu vân tay của sinh viên học kỳ 2 năm học 2019-2020
Thứ Ba, 3/12/2019

Thông báo về việc triển khai lấy dấu vân tay của sinh viên điểm danh đầu giờ học. ...

Xem thêm
A - Z Sitemap
Đào tạo ra những nhân tài trong ngành Khách sạn và Du lịch với hệ thống giáo dục và nghiên cứu đẳng cấp thế giới cho thời đại Công nghiệp 4.0, đồng thời phát triển mô hình quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, thúc đẩy khả năng giải quyết vấn đề và cung cấp dịch vụ xã hội thông qua phương pháp vừa học vừa làm.
Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi