minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

Giảng viên Viện ĐT&NC Du lịch (HTi)

Thứ Ba, 25/5/2021

Yêu cầu

- Có trình độ thạc sĩ trở lên các ngành/ chuyên ngành:

  Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Việt Nam Học, Địa lý Du lịch, Du lịch học, Quản trị kinh doanh du lịch, Kinh tế Du lịch, Kinh tế và quản lý du lịch, Phát triển bền vững, Quản trị khách sạn, Quản trị Nhà hàng, Dịch vụ ăn uống, Quản trị sự kiện, giải trí, MICE, Quản trị dịch vụ, Quản trị thực phẩm và ăn uống. Kinh doanh quốc tế, Thương mại quốc tế, Marketing.

- Tuổi: Không giới hạn

- Trình độ ngoài ngữ: TOIEC 700+ hoặc tương đương.

- Có kỹ năng giao tiếp, trình bày và năng lực giảng dạy, nghiên cứu.

 

CV xin gửi về qua địa chỉ email: contact@dtu-hti.edu.vn

Mẫu CV ở trong tệp đính kèm bên dưới.

 

 

A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi