minus plus

Trường Du Lịch

Giảng viên Viện ĐT&NC Du lịch (HTi)

Thứ Ba, 25/5/2021

Yêu cầu

- Có trình độ thạc sĩ trở lên các ngành/ chuyên ngành:

  Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Việt Nam Học, Địa lý Du lịch, Du lịch học, Quản trị kinh doanh du lịch, Kinh tế Du lịch, Kinh tế và quản lý du lịch, Phát triển bền vững, Quản trị khách sạn, Quản trị Nhà hàng, Dịch vụ ăn uống, Quản trị sự kiện, giải trí, MICE, Quản trị dịch vụ, Quản trị thực phẩm và ăn uống. Kinh doanh quốc tế, Thương mại quốc tế, Marketing.

- Tuổi: Không giới hạn

- Trình độ ngoài ngữ: TOIEC 700+ hoặc tương đương.

- Có kỹ năng giao tiếp, trình bày và năng lực giảng dạy, nghiên cứu.

 

CV xin gửi về qua địa chỉ email: contact@dtu-hti.edu.vn

Mẫu CV ở trong tệp đính kèm bên dưới.

 

 

A - Z Sitemap
Đào tạo ra những nhân tài trong ngành Khách sạn và Du lịch với hệ thống giáo dục và nghiên cứu đẳng cấp thế giới cho thời đại Công nghiệp 4.0, đồng thời phát triển mô hình quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, thúc đẩy khả năng giải quyết vấn đề và cung cấp dịch vụ xã hội thông qua phương pháp vừa học vừa làm.
Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi