minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

Du lịch thông minh (Smart Tourism)

Chương trình học Du Lịch Thông Minh – Đại học Duy Tân được xây dựng công phu, chặt chẽ dựa trên nghiên cứu chương trình giảng dạy của các đại học lớn trên thế giới với nhiều phương pháp tiếp cận tiên tiến như giảng dạy bằng tình huống, gắn lý luận với thực tiễn, chú trọng đào tạo kỹ năng cho sinh viên thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, để phát triển các công cụ và phương pháp tiếp cận sáng tạo nhằm cải thiện du lịch. Du lịch thông minh dựa trên các công nghệ cốt lõi như ICT, truyền thông di động, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và thực tế ảo. Nó hỗ trợ các nỗ lực tổng hợp tại một điểm đến nhằm tìm ra các cách thức sáng tạo để thu thập và sử dụng dữ liệu thu được từ cơ sở hạ tầng vật lý, kết nối xã hội và các nguồn tổ chức (cả chính phủ và phi chính phủ), và du khách có thể kết hợp với các công nghệ tiên tiến để tăng hiệu quả, tính bền vững, trải nghiệm. Bên cạnh đó, nguyên tắc của du lịch thông minh không chỉ nằm ở việc nâng cao trải nghiệm du lịch, mà còn nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, tối đa hóa khả năng cạnh tranh của điểm đến với trọng tâm là các khía cạnh bền vững, thu thập và phân phối thông tin để tạo điều kiện phân bổ hiệu quả các nguồn lực du lịch và tích hợp các nguồn cung cấp du lịch ở cấp vi mô và vĩ mô để đảm bảo rằng các lợi ích được phân phối tốt. Khóa học sẽ do các giảng viên giàu kinh nghiệm và trình độ cao, nhiều giảng viên tốt nghiệp từ nhiều nước trên thế giới như Australia, Singapore, Hàn Quốc giảng dạy, kết hợp với các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch. Từ đó, sinh viên sẽ được chia sẻ những kinh nghiệm thực tế, và có cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp, tìm kiếm việc làm sau khi ra trường. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên Ngành Du Lịch Thông Minh sẽ đạt được những kỹ năng sau: • Kỹ năng quản lý: Sinh viên học được cách quản lý thời gian, áp lực, tài chính, rủi ro, lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cá nhân và nhóm, … • Khả năng sáng tạo: Sáng tạo và mới mẻ là chìa khóa cho sự thành công của sự phát triển du lịch thông minh. • Kỹ năng tiếp thị: Phương thức thúc đẩy, quảng bá du lịch, bán ý tưởng cho khách hàng. • Kỹ năng tiếng Anh: Cải thiện khả năng tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh chuyên ngành sau khi hoàn thành khóa học.

A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Twitter Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi