minus plus

Trường Du Lịch

Thạc sỹ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Mã ngành: 8810103
Văn bằng tốt nghiệp:
Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
Thời gian Đào tạo: 1,5 - 2 năm
Học phí: 20.000.000/học kỳ
 
 
Ưu thế & Điểm mạnh
 
Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là chính sách có nội dung sâu sắc, cụ thể, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của ngành Du lịch Việt Nam trong thời gian qua. Tuy nhiên, nguồn nhân lực du lịch có trình độ cao (Thạc sĩ) phục vụ công tác quản lý, phát triển sản phẩm Du lịch mới vẫn còn rất khan hiếm, các cơ sở đào tạo trình độ Thạc sĩ Du lịch còn ít.
 
Với quy mô đào tạo về Du lịch, Khách sạn hàng đầu Việt Nam về đội ngũ giảng viên, số lượng sinh viên, đối tác quốc tế, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường,... Đại học Duy Tân là cơ sở đào tạo uy tín hàng đầu Việt Nam hiện nay. Hiện tại, chương trình Sau Đại học ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành tại Đại học Duy Tân là duy nhất tại thành phố Đà Nẵng.
 
 
Mục tiêu Đào tạo
 
Mục tiêu của chương trình Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành của DTU là giới thiệu và phổ biến các nguyên tắc cơ bản cho sự phát triển của một hệ thống chức năng tập trung vào Du lịch; phát triển các kỹ năng nghiên cứu Du lịch và Lữ hành; xây dựng tính chuyên nghiệp trong phát triển và quản lý các dự án tổng thể hoặc cấu trúc; học các phương pháp và phương tiện xác định, đánh giá, định lượng, khai thác tài nguyên du lịch; và phát triển năng lực nghiên cứu liên ngành. Học viên sẽ có cơ hội học hỏi những ứng dụng tốt và thực tiễn nhất trong lĩnh vực Du lịch, Du lịch Bền vững, và Quản lý Khách sạn. Học viên còn có cơ hội nâng cao các kỹ năng về lãnh đạo và kinh doanh của mình nhờ vào đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất hàng đầu về đào tạo Du lịch miền Trung Việt Nam.
 
Đối tượng Xét tuyển
 
- Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành, chuyên ngành hoặc ngành gần đăng ký xét tuyển.
- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác với ngành, chuyên ngành dự thi được nhà trường dạy bổ sung kiến thức 
- Tiếng Anh đầu vào, Nếu thí sinh chưa có chứng chỉ sẽ được nhà trường ôn tập và thi khảo sát tiếng Nah đầu vào do trường tổ chức.
 
Học bổng dành cho Học viên
Học sinh đủ điều điện sau khi phỏng vấn sẽ nhận được 1 suất học bổng trao đổi sinh viên tại Trường sau đại học Du lịch, Đại học Kyung Hee, Hàn Quốc từ 6 tháng đến 1 năm.
 
 

 

 

A - Z Sitemap
Đào tạo ra những nhân tài trong ngành Khách sạn và Du lịch với hệ thống giáo dục và nghiên cứu đẳng cấp thế giới cho thời đại Công nghiệp 4.0, đồng thời phát triển mô hình quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, thúc đẩy khả năng giải quyết vấn đề và cung cấp dịch vụ xã hội thông qua phương pháp vừa học vừa làm.
Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi