minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

Quản trị Du lịch và Nhà hàng chuẩn PSU

Chương trình họ Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống chuẩn PSU sẽ cung cấp những kiến thức, chuyên môn, kỹ năng thực hành về các nghiệp vụ cơ bản của nhà hàng như: nghiệp vụ bàn, pha chế thức uống, nghiệp vụ bếp, phương pháp lập kế hoạch kinh doanh; biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp du lịch, đặc biệt là các nhà hàng và cơ sở phục vụ ăn uống. Cùng với sự kết hợp với Đại học bang Pennsylvania (PSU) – Khoa đã tạo cơ hội cho sinh viên theo học các môn chuyên ngành với các giảng viên nước ngoài và cấp các chứng chỉ môn học.

A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Twitter Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi