minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

GIẢNG VIÊN

Nguyễn Trần Thụy Ân

Chức vụ: Giảng Viên

Trình độ: Nghiên cứu sinh tiến sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý khách sạn , Quản trị cơ sở vật chất khách sạn , F&B (Food and Beverage Service)

E-mail an2788@gmail.com

Số điện thoại +84 236 3 650 403 (ex: 301)

Tổng quan

A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Twitter Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi