minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

GIẢNG VIÊN

Bùi Kim Luận

Chức vụ: Phó Viện trưởng, Viện Đào tạo & Nghiên cứu Du lịch

Trình độ: Tiến sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị du lịch , Du lịch chuyên đề

E-mail luanbui@duytan.edu.vn

Số điện thoại + 84 236 3 650 403 (ex: 301)

Tổng quan

A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi