minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

Thông báo chương trình học Thạc sỹ tại Đại học Bách khoa Hồng Kông

Thứ Năm, 16/4/2020

Đại học Duy Tân và Đại học Bách khoa Hồng Kông đã ký kết chương trình 4+1(4 năm học đại học tại DTU và 1 năm học lấy bằng thạc sỹ tại HongKong PolyU) từ năm 2019. Vì vậy, bạn nào đã và sắp tốt nghiệp các ngành về Du lịch, Khách sạn, Nhà hàng tại Đại học Duy Tân có thể chuyển tiếp qua Đại học Bách khoa Hồng Kông học 1 năm và lấy bằng thạc sỹ. Thông tin chi tiết sinh viên có thể liên hệ trực tiếp theo thông tin bên dưới.

A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Twitter Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi