minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

Danh sách sinh viên thi tốt nghiệp - đợt tháng 12/2019 - môn 2 Kiến thức Chuyên ngành

Thứ Ba, 10/12/2019

Sinh viên nộp lệ phí thi hạn cuối ngày 11/12/2019
A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi