minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG CÁN BỘ ĐOÀN XUẤT SẮC NĂM HỌC 2019-2020 (Ban hành theo Quyết định số: 117/QĐ-ĐHDT ngày 08 /01/ 2021)

Thứ Năm, 14/1/2021

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG CÁN BỘ ĐOÀN XUẤT SẮC NĂM HỌC 2019-2020 (Ban hành theo Quyết định số: 117/QĐ-ĐHDT ngày 08 /01/ 2021)

Các sinh viên có tên trong danh sách được nhận thưởng, học bổng và miễn giảm học phí theo các quyết định đã được công bố trên đến phòng Kế hoạch Tài chính , số 137 Nguyễn Văn Linh để nhận tiền.

Thời gian nhận tiền: từ ngày 18/01/2021 đến 22/01/2021 (giờ hành chính). Khi đi nhận tiền đề nghị mang theo thẻ sinh viên và CMND để đối chiếu.

Sinh viên vui lòng đi đúng thời gian thông báo, sau thời gian trên Phòng KHTC không giải quyết.

Trân trọng thông báo.

Ghi chú:  Sinh viên vui lòng xem và ghi lại Số QĐ Số Thứ Tự của mình được nhận thưởng trước khi đến P.KHTC để thuận tiện trong việc cấp phát học bổng.

 

A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Twitter Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi