minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

Quản trị Du lịch và Khách sạn chuẩn PSU

Chương trình đào tạo hệ cử nhân ngành Quản trị khách sạn theo chuẩn PSU là một chương trình đào tạo quốc tế, được liên kết hợp tác giữa trường Đại học Duy Tân và Đại học bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Đây là 1 trong 5 trường Đại học công lập lớn nhất Hoa Kỳ, xếp hạng 3 trong các trường đào tạo về du lịch tại Hoa Kỳ và xếp hạng 45 các đại học hàng đầu tại Mỹ. Chương trình đào tạo được kết hợp giữa vận dụng lý thuyết và thực tiễn trong ngành dịch vụ du lịch theo định hướng dịch vụ khách hàng, nhằm đào tạo những cử nhân có thể đảm nhận đa dạng các vị trí trong ngành du lịch, tập trung vào lĩnh vực kinh doanh khách sạn và dịch vụ ăn uống. Sinh viên sẽ có cơ hội nhận những chứng chỉ môn học quốc tế từ PSU với kết quả hoàn thành tốt các mộn học chuyên ngành do giảng viên PSU giảng dạy. Kỹ năng tiếng Anh được chú trọng ngay từ năm nhất. Đồng thời, sinh viên được truyền đạt các kỹ năng khách hàng, tư duy phân tích, độc lập và phát triển kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo. Sinh viên sẽ đáp ứng môi trường du lịch quốc tế năng động.

Sau khi học xong các môn do giảng viên của ĐH Bang Pennsyvanila giảng dạy, sinh viên sẽ được nhận chứng chỉ từ PSU

Ngoài ra, khi trở thành sinh viên ngành Quản trị Khách sạn chuẩn PSU, sinh viên có cơ hội tham gia thực tập theo chương trình Hội đồng Bộ trưởng giáo dục ASEAN (SEMEO) mà ĐH Duy Tân là thành viên tại các quốc gia Đông Nam Á.

A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi