minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

Thạc sỹ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Mục tiêu của chương trình Thạc sĩ này là giới thiệu và phổ biến các nguyên tắc cơ bản cho sự phát triển của một hệ thống chức năng tập trung vào du lịch; phát triển các kỹ năng cho nghiên cứu; cung cấp hỗ trợ chuyên nghiệp để phát triển và quản lý các dự án tổng thể hoặc cấu trúc; học các phương pháp và phương tiện xác định, đánh giá, định lượng, khai thác tài nguyên du lịch; phát triển nghiên cứu liên ngành.

Bạn sẽ có cơ hội học hỏi những ứng dụng tốt và thực tiễn nhất trong lĩnh vực Du lịch, Du lịch bền vững và quản lý khách sạn.

Bạn sẽ có cơ hội nâng cao các kỹ năng về lãnh đạo và kinh doanh của mình với đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất hàng đầu miền Trung Việt Nam.

 

 

A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi