minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

Quản trị dịch vụ hàng không

Quản trị dịch vụ Hàng không là một chương trình học được thiết kế tốt giúp giới thiệu cho sinh viên những lĩnh vực cốt lõi của quản trị kinh doanh điều hành ngành hàng không. Chương trình học được thiết kế với mục đích đảm bảo các học viên tốt nghiệp sẽ đảm nhận các vị trí quản lý trong các Hãng hàng không, tiếp viên hàng không, cũng như các tổ chức hàng không.

Mục tiêu chính của chương trình Quản trị dịch vụ Hàng không là chuẩn bị cho tất cả sinh viên một sự nghiệp rực rỡ trong các vị trí quản lý hàng đầu trong các công ty hàng không khác nhau trên toàn thế giới.

 

A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi