minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

Quản trị Sự kiện & Giải trí

Tổ chức sự kiện đang là ngành kinh doanh đầy triển vọng nhưng cũng nhiều áp lực. Để tổ chức thành công một sự kiện không chỉ yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, mà phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan. Nếu bạn có đam mê và mong muốn trở thành nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, thì ngành Quản trị Sự kiện và Hội nghị là rất cần thiết. Một nhà quản trị sự kiện giỏi cần biết cách thiết kế, tổ chức các hội nghị, hội thảo, lễ hội, khai trương hay triển lãm thương mại. Đồng thời, chịu trách nhiệm về các nội dung như tiếp thị, cung cấp dịch vụ ăn uống, thiết kế, trưng bày, dự trù ngân sách, đảm bảo an ninh, an toàn cho sự kiện. Khóa học Quản trị Sự kiện và Hội nghị sẽ cung cấp những kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu, giúp người học có thể bắt kịp xu thế phát triển của thị trường.

A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Twitter Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi