minus plus

Trường Du Lịch

Chuẩn đầu ra

Về kiến thức

Có kiến thức cơ bản, thực tế về công tác lập kế hoạch, tổ chức và đánh giá từng loại sự kiện một cách hiệu quả. Hiểu biết về từng loại hình sự kiện, quy mô, tính chất, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện để có thể áp dụng vào thực tiễn của doanh nghiệp, nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ và thúc đẩy phát triển ngành dịch vụ du lịch. Nhận biết được những yêu cầu, xu hướng của thị trường, tình hình tổ chức sự kiện và các loại hình vui chơi giải trí hiện nay, cách thức triển khai các kế hoạch tổ chức sự kiện trên thực tế.

Về kỹ năng

Khả năng nhận thức được tầm quan trọng của các nhóm năng lực chính trong quản trị sự kiện và giải trí như kế hoạch, nhân sự, tài chính, quản trị, tiếp thị và các vấn đề pháp lý. Rèn luyện kỹ năng lên kế hoạch, tổ chức và quản lý từng loại hình sự kiện, vui chơi giải trí và thư giãn, đạt được mục tiêu của tổ chức như nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ, giảm phàn nàn của khách.

Thực hiện thành thạo các kỹ năng nghề nghiệp như lên ý tưởng, thiết kế và lên kế hoạch chương trình sự kiện, nắm chắc quy trình tổ chức sự kiện, xử lý các tình huống, đánh giá công tác tổ chức sự kiện. Rèn luyện các năng lực cốt yếu trong công tác quản trị sự kiện như kỹ năng sáng tạo, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, quản lý tài chính, phân công nhiệm vụ, làm việc nhóm, bán ý tưởng cho khách hàng.

Sử dụng linh hoạt các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Việt và tiếng Anh (TOEIC 450/ Chuẩn tiếng Anh B1), khả năng làm việc trong bối cảnh toàn cầu hóa, môi trường đa văn hóa.

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

Có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức nghề nghiệp tốt, thể hiện trách nhiệm công dân, chấp hành đúng pháp luật, có lòng yêu nước và tự hào dân tộc. Có tác phong làm việc khoa học. Thể hiện tính chuyên nghiệp trong công việc và tiêu chuẩn cao về đạo đức trong công tác quản trị và tổ chức sự kiện. Thể hiện thái độ cầu tiến, thúc đẩy việc học tập suốt đời cũng như phát triển bản thân và nghề nghiệp. Nhận thức về sự cần thiết và khả năng tham gia học tập suốt đời.


A - Z Sitemap
Đào tạo ra những nhân tài trong ngành Khách sạn và Du lịch với hệ thống giáo dục và nghiên cứu đẳng cấp thế giới cho thời đại Công nghiệp 4.0, đồng thời phát triển mô hình quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, thúc đẩy khả năng giải quyết vấn đề và cung cấp dịch vụ xã hội thông qua phương pháp vừa học vừa làm.
Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi