minus plus
Văn phòng Viện Đào tạo & Nghiên cứu Du lịch - Đại học Duy Tân

  • Room 301, 254 Nguyen Van Linh, Da Nang, Vietnam.

  • Số người tối đa:

  • Tình trạng sử dụng:

  • Số phòng:

  • Bản đồ chỉ đường:

Duy Tan Hospitality and Tourism Institute
A - Z Sitemap
Đào tạo ra những nhân tài trong ngành Khách sạn và Du lịch với hệ thống giáo dục và nghiên cứu đẳng cấp thế giới cho thời đại Công nghiệp 4.0, đồng thời phát triển mô hình quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, thúc đẩy khả năng giải quyết vấn đề và cung cấp dịch vụ xã hội thông qua phương pháp vừa học vừa làm.
Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi