minus plus

Trường Du Lịch

Top 51-100 thế giới (QS World University Rankings 2023)

Khách sạn Duy Tân chuẩn 5 sao

  • 03 Quang Trung

  • Số người tối đa:

  • Tình trạng sử dụng:

  • Số phòng:

  • Bản đồ chỉ đường:

The mini hotel and the hospitality training rooms are fully equipped with reception, hotel rooms, and bar as at a three-star hotel or resort.
A - Z Sitemap
Đào tạo ra những nhân tài trong ngành Khách sạn và Du lịch với hệ thống giáo dục và nghiên cứu đẳng cấp thế giới cho thời đại Công nghiệp 4.0, đồng thời phát triển mô hình quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, thúc đẩy khả năng giải quyết vấn đề và cung cấp dịch vụ xã hội thông qua phương pháp vừa học vừa làm.
Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi