minus plus
Giảng viên


  ...
  Mo Chulmin

  Chức vụ: Hiệu trưởng Trường Du lịch, Đại học Duy Tân

  Trình độ: Tiến sĩ

  Lĩnh vực nghiên cứu: Kế hoạch & chính sách Du lịch

  Email:

  ...
  Bùi Kim Luận

  Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Trường Du lịch

  Trình độ: Tiến sĩ

  Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị du lịch, Du lịch chuyên đề

  Email: luanbui@duytan.edu.vn

  ...
  Bùi Lê Anh Phương

  Chức vụ: Phó Hiệu trưởng trường Du lịch

  Trình độ: Tiến sĩ

  Lĩnh vực nghiên cứu: Di sản, Tourism resilience, Tea Culture, Service Learning

  Email: duytan@duytan.edu.vn

  ...
  Phạm Thị Hoàng Dung

  Chức vụ: Trưởng Khoa Khách sạn - Nhà hàng Quốc tế

  Trình độ: NCS Tiến Sĩ

  Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý khách sạn, wine management

  Email: duytan@duytan.edu.vn

  ...
  Trần Thị Tú Nhi

  Chức vụ: Trưởng Khoa Lữ hành & Sự kiện quốc tế

  Trình độ: Thạc sĩ

  Lĩnh vực nghiên cứu: Văn hóa du lịch, Tài nguyên du lịch

  Email: duytan@duytan.edu.vn

  ...
  Nguyễn Thị Minh Hạnh

  Chức vụ: Tổ trưởng tổ ngoại ngữ

  Trình độ: Tiến sĩ

  Lĩnh vực nghiên cứu: Tiếng Anh Du lịch

  Email: duytan@duytan.edu.vn

  ...
  Võ Hữu Hòa

  Chức vụ: Giảng Viên

  Trình độ: Tiến sĩ

  Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý du lịch, Kinh tế Du lịch, Phân tích thống kê du lịch

  Email: duytan@duytan.edu.vn

  ...
  Nguyễn Trần Thụy Ân

  Chức vụ: Giảng Viên

  Trình độ: Tiến sĩ

  Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý khách sạn, Quản trị cơ sở vật chất khách sạn, F&B (Food and Beverage Service)

  Email: duytan@duytan.edu.vn

  ...
  Phạm Thị Thu Thủy

  Chức vụ: Trưởng bộ môn Khách sạn

  Trình độ: Thạc sĩ

  Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị du lịch

  Email: duytan@duytan.edu.vn

  ...
  Dương Thị Xuân Diệu

  Chức vụ: Trưởng Bộ môn Du lịch PSU Nhà hàng

  Trình độ: Thạc sĩ

  Lĩnh vực nghiên cứu: Ẩm thực Việt Nam, Nghiệp vụ buồng phòng

  Email: duytan@duytan.edu.vn

  A - Z Sitemap
  Đào tạo ra những nhân tài trong ngành Khách sạn và Du lịch với hệ thống giáo dục và nghiên cứu đẳng cấp thế giới cho thời đại Công nghiệp 4.0, đồng thời phát triển mô hình quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, thúc đẩy khả năng giải quyết vấn đề và cung cấp dịch vụ xã hội thông qua phương pháp vừa học vừa làm.
  Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi