minus plus
Phòng học
Văn phòng Viện Đào tạo & Nghiên cứu Du lịch - Đại học Duy Tân

Thanh Khê, Đà Nẵng

Room 301, 254 Nguyen Van Linh, Da Nang, Vietnam.

Phòng máy tính

Hòa Khánh Nam

254 Nguyen Van Linh, Da Nang, Vietnam.

A - Z Sitemap
Đào tạo ra những nhân tài trong ngành Khách sạn và Du lịch với hệ thống giáo dục và nghiên cứu đẳng cấp thế giới cho thời đại Công nghiệp 4.0, đồng thời phát triển mô hình quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, thúc đẩy khả năng giải quyết vấn đề và cung cấp dịch vụ xã hội thông qua phương pháp vừa học vừa làm.
Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi