minus plus
Giảng viên

Nguyễn Trần Thụy Ân

Chức vụ: Giảng Viên

Trình độ: Tiến sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý khách sạn , Quản trị cơ sở vật chất khách sạn , F&B (Food and Beverage Service)

E-mail duytan@duytan.edu.vn

Số điện thoại +84 236 3 650 403 (ex: 301)

Tổng quan

A - Z Sitemap
Đào tạo ra những nhân tài trong ngành Khách sạn và Du lịch với hệ thống giáo dục và nghiên cứu đẳng cấp thế giới cho thời đại Công nghiệp 4.0, đồng thời phát triển mô hình quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, thúc đẩy khả năng giải quyết vấn đề và cung cấp dịch vụ xã hội thông qua phương pháp vừa học vừa làm.
Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi