minus plus
Giảng viên

Bùi Kim Luận

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Trường Du lịch

Trình độ: Tiến sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị du lịch , Du lịch chuyên đề

E-mail luanbui@duytan.edu.vn

Số điện thoại + 84 236 3 650 403 (ex: 301)

Tổng quan

A - Z Sitemap
Đào tạo ra những nhân tài trong ngành Khách sạn và Du lịch với hệ thống giáo dục và nghiên cứu đẳng cấp thế giới cho thời đại Công nghiệp 4.0, đồng thời phát triển mô hình quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, thúc đẩy khả năng giải quyết vấn đề và cung cấp dịch vụ xã hội thông qua phương pháp vừa học vừa làm.
Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi