minus plus
Cựu sinh viên

“Cựu Cò” Lê Tấn Thanh Tùng - Muốn thành công cần có chuyên môn
Thứ Bảy, 22/5/2021

Trong suốt 24 năm xây dựng và trưởng thành, Vườn Cò DTU đã chấp cánh cho biết bao thế hệ Cò vẫy cánh bay cao và bay xa, “đậu” trên đỉnh vinh quang của sự nghiệp. Trò chuyện với anh Lê Tấn Thanh Tùng - một “Cựu Cò” DTU từng tốt nghiệp Thủ khoa Khóa 2 ...

Xem thêm
A - Z Sitemap
Đào tạo ra những nhân tài trong ngành Khách sạn và Du lịch với hệ thống giáo dục và nghiên cứu đẳng cấp thế giới cho thời đại Công nghiệp 4.0, đồng thời phát triển mô hình quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, thúc đẩy khả năng giải quyết vấn đề và cung cấp dịch vụ xã hội thông qua phương pháp vừa học vừa làm.
Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi