minus plus
Sau đại học

Thạc sỹ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Mã ngành: 8810103 Văn bằng tốt nghiệp: Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành Thời gian Đào tạo: 1,5 - 2 năm Học phí: 20.000.000/học kỳ

Xem thêm
A - Z Sitemap
Đào tạo ra những nhân tài trong ngành Khách sạn và Du lịch với hệ thống giáo dục và nghiên cứu đẳng cấp thế giới cho thời đại Công nghiệp 4.0, đồng thời phát triển mô hình quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, thúc đẩy khả năng giải quyết vấn đề và cung cấp dịch vụ xã hội thông qua phương pháp vừa học vừa làm.
Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi