minus plus
Qui định trình bày báo cáo thực tập cho Khóa luận tốt nghiệp - khoa Du lịch lữ hành Quốc tế

Thứ Sáu, 5/5/2023

Sinh viên đọc và thực hiện bài báo cáo theo hướng dẫn
A - Z Sitemap
Đào tạo ra những nhân tài trong ngành Khách sạn và Du lịch với hệ thống giáo dục và nghiên cứu đẳng cấp thế giới cho thời đại Công nghiệp 4.0, đồng thời phát triển mô hình quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, thúc đẩy khả năng giải quyết vấn đề và cung cấp dịch vụ xã hội thông qua phương pháp vừa học vừa làm.
Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi