minus plus
Quản trị Du lịch và Khách sạn

Chương trình Quản trị khách sạn được kết hợp giữa vận dụng lý thuyết và thực tiễn trong ngành dịch vụ du lịch theo định hướng dịch vụ khách hàng, nhằm đào tạo những cử nhân có thể đảm nhận đa dạng các vị trí trong ngành du lịch, tập trung vào lĩnh vực kinh doanh khách sạn và dịch vụ ăn uống. Kỹ năng tiếng Anh được chú trọng ngay từ năm nhất. Đồng thời, sinh viên được truyền đạt các kỹ năng khách hàng, tư duy phân tích, độc lập và phát triển kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo. Sinh viên sẽ đáp ứng môi trường du lịch quốc tế năng động.

A - Z Sitemap
Đào tạo ra những nhân tài trong ngành Khách sạn và Du lịch với hệ thống giáo dục và nghiên cứu đẳng cấp thế giới cho thời đại Công nghiệp 4.0, đồng thời phát triển mô hình quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, thúc đẩy khả năng giải quyết vấn đề và cung cấp dịch vụ xã hội thông qua phương pháp vừa học vừa làm.
Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi