minus plus

Trường Du Lịch

Top 51-100 thế giới (QS World University Rankings 2023)

GIẢNG VIÊN

Hồ Sử Minh Tài

Chức vụ: Giảng Viên

Trình độ: MBA

Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý khách sạn , Tiếng Anh Du lịch , Quản trị thực phẩm và Đồ uống

E-mail duytan@duytan.edu.vn

Số điện thoại

Tổng quan

Teaching Courses:

  • Introduction to Management in the hospitality industry (PSU)
  • Introduction to Restaurant Operations (PSU)
  • Restaurant Management
  • Human resources Management in Hospitality and Tourism

A - Z Sitemap
Đào tạo ra những nhân tài trong ngành Khách sạn và Du lịch với hệ thống giáo dục và nghiên cứu đẳng cấp thế giới cho thời đại Công nghiệp 4.0, đồng thời phát triển mô hình quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, thúc đẩy khả năng giải quyết vấn đề và cung cấp dịch vụ xã hội thông qua phương pháp vừa học vừa làm.
Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi