minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

Đăng ký tham dự Webinar: "Vai trò của Du lịch Thông minh & Thành phố Thông minh trong Phục hồi và Phát triển"

Thứ Ba, 2/2/2021

PATA Youth Webinar: The Role of Smart Tourism & Smart Cities in Recovery and Development
What exactly is Smart Tourism? What does the future of smart cities look like? ‘Smartness’ here refers to how technology has made everything more interconnected, and this, in turn, produces innovative services and products that maximize value for everyone involved. Has the global pandemic accelerated the development of Smart Tourism and increased the importance of Smart Cities? Untangle the complexity of this subject with 2 expert guest speakers who represent academia and the industry respectively – Professor Dimitrios Buhalis from Bournemouth University and Dr. Mario Hardy, PATA CEO.

Learning highlights:
-What is Smart Tourism? How can we leverage -Smart Tourism to increase competitiveness and maximize the benefits?
-What can we expect from Smart Cities and new, cutting-edge technological developments?
-What are some obstacles to achieving Smart Tourism and smart cities? What are the Strategies to overcome these obstacles?

Our co-host :
-Higher Colleges of Technology
-The Hongkong Polytechnic University
-Lombok Tourism Polytechnic
-The Open University of Hongkong
-PATA India Christ University Student Chapter
-PATA Singapore Temasek Polytechnic Student Chapter
-Universitat de Girona

17:00 ngày 18/02/2021 05:00 (giờ Băng Cốc)

 

Link đăng ký: https://us02web.zoom.us/webinar/register/4216105097219/WN_FqqKIA-2SR-igSTwkdSpDQ

A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Twitter Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi