minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ THỨ HAI VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG THUỐC (CITAM 2018)

Thứ Bảy, 12/10/2019

Hiện tại nhiều lĩnh vực ứng dụng khác nhau cho Thực tế ảo (VR) và Thực tế Augmented (AR) đang được khám phá. Một lĩnh vực ứng dụng đặc biệt hứa hẹn cho VR / AR là Chăm sóc sức khỏe và Y học.
 
Các trường hợp sử dụng khác nhau cho lĩnh vực ứng dụng này đang được nghiên cứu và phát triển, các ứng dụng phần mềm đã được xuất bản và sử dụng trong các môi trường khác nhau từ giáo dục và đào tạo đến đánh giá và chẩn đoán, điều trị và vận hành bệnh nhân. Tuy nhiên, chúng tôi không có một cái nhìn tổng quan rõ ràng về hiệu quả của chúng, cũng như liệu các giải pháp phần mềm này có phải là sự thay thế hoặc bổ sung đầy đủ trong dài hạn hay không. Ngoài ra, kết hợp các công nghệ VR / AR với Trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT) sẽ cung cấp các lĩnh vực ứng dụng mạnh mẽ, phần lớn chưa được khám phá sẽ cách mạng hóa hoạt động Y tế và Y học. Mục đích chính của phiên đặc biệt này là cho phép các nhà nghiên cứu, nhà phát triển phần mềm và người thực hành trình bày các trường hợp sử dụng và ứng dụng mới, trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm từ các thử nghiệm định tính và định lượng lấy người dùng làm trung tâm của các ứng dụng mới này và tạo điều kiện cho một diễn đàn thảo luận khám phá xu hướng mới nhất trong các ứng dụng Y tế và Y tế VR / AR mới.
 
Nhấp vào đây để có thêm thông tin.

 

A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Twitter Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi