minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

Chương trình giao lưu Quốc tế giữa Viện ĐT&NC Du lịch Đại học Duy Tân với Trường Đại học Tong Myeong – Hàn Quốc

Thứ Tư, 30/10/2019

Chương trình giao lưu Quốc tế giữa Viện ĐT&NC Du lịch Đại học Duy Tân với Trường Đại học Dong Myeong – Hàn Quốc

Chủ đề: Chiến lược phát triển Du lịch Đà Nẵng

Thời gian: Từ 11h – 17h ngày 4/11/2019

Địa điểm: P. 702, cơ sở  Quang Trung

11h00 – 13h00: ăn trưa

13h30 – 14h00: Ký MOU hợp tác

14h00 – 15h00: Bài thuyết giảng “Công nghiệp 4.0 và Du lịch” của Giáo sư Lee Jeong Sil trường Đại học Dong Myeong – Hàn Quốc

15h00 – 17h00: Chương trình thảo luận nhóm với chủ đề “Chiến lược phát triển du lịch Đà Nẵng”  của sinh viên Viện ĐT&NC Du lịch Đại học Duy Tân và Trường Đại học Dong Myeong – Hàn Quốc


A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Twitter Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi