minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

Chào đón tân sinh viên K26 - Sức trẻ du lịch DTU 2020

Thứ Sáu, 4/12/2020

 

Thời gian: 7:00 - 23:00, 06/12/2020

Địa điểm: Công viên Biển Đông, Đà Nẵng

Quy mô: 1200 sinh viên

Với sự tham gia của các nghệ sỹ: Suni Hạ Linh, Hành Or (rap Việt), DJ EDM

Đơn vị tổ chức: Hospitality & Tourism Institute - Duy Tan University

A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Twitter Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi