minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

Lịch ôn thi tốt nghiệp tháng 11/2020

Thứ Năm, 26/11/2020

Sinh viên đi ôn thi theo đúng lịch đã thông báo.

** Tài liệu ôn thi:

1. MÔN 1 KIẾN THỨC ÔN THI: TẠI ĐÂY

2. MÔN 2 KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH - NGÀNH QUẢN TRỊ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN CHUẨN PSU: TẠI ĐÂY

3. MÔN 2 KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH - NGÀNH QUẢN TRỊ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN: TẠI ĐÂY

4. MÔN 2 KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH - NGÀNH QUẢN TRỊ DU LỊCH LỮ HÀNH: TẠI ĐÂY

** Thời gian nộp lệ phí thi tốt nghiệp: từ ngày 14/12/2020 - 16/12/2020

** Sinh viên đăng ký dự thi tốt nghiệp phải nộp đơn về văn phòng theo mẫu trước ngày 30/11/2020 (sinh viên đi thực tập tốt nghiệp đợt 12/2020 không cần làm đơn dự thi tốt nghiệp, nhà trường sẽ tự xét). Mẫu đơn TẠI ĐÂY

A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Twitter Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi