minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

Lịch ôn thi tốt nghiệp đợt tháng 05/2020 - chính thức

Thứ Ba, 28/4/2020

1. ĐỐI TƯỢNG ÔN THI

- Sinh viên tham gia thực tập và làm chuyên đề tốt nghiệp đợt tháng 05/2020

- Sinh viên đăng ký dự thi tốt nghiệp đợt tháng 05/2020

2. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM: chi tiết tại file đính kèm

A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi