minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

THÔNG BÁO BỔ SUNG HỒ SƠ KHÓA K25 KHOA DU LỊCH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Thứ Hai, 2/11/2020

THÔNG BÁO BỔ SUNG HỒ SƠ KHÓA K25 KHOA DU LỊCH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Trình tự làm việc:

- Sinh viên nộp giấy tờ bổ sung photo công chứng cho lớp trưởng/ ban cán sự. 

- Mặt sau giấy tờ bở sung sinh viên ghi rõ MSSV, Lớp, SDT liên lạc 

- Lớp trưởng/ ban cán sự tổng hợp gửi phòng CTSV

Chú ý:

- Sinh viên đã bổ sung hồ sơ trước ngày 02/11/2020 bỏ qua thông báo này.

- Sinh viên không có tên trong danh sách được hiểu " đã đủ hồ sơ"

- Khoa đã xin gia hạn thời gian nộp sang 30/11/2020 

A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Twitter Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi