minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

Lịch thi KTHP các môn chung giai đoạn 2 HK1 2019-2020 chính thức

Thứ Bảy, 30/11/2019

SV lưu ý những yêu cầu sau:
👉👉Sinh viên phải tự theo dõi lịch thi của mình (nhớ ghi chép hoặc chụp hình lưu lại để đảm bảo việc tra cứu đi thi đúng lịch: ngày, giờ, địa điểm thi, phòng thi).
👉👉Danh sách tên SV dự thi ở Phòng thi nào sẽ được cập nhật trên website Phòng Đào Tạo chậm nhất trước giờ thi 12 giờ và được Chủ trì thi dán ở Bảng tin tại các địa điểm thi.
💸💸Sinh viên phải hoàn tất nộp học phí trước ngày thi 3 ngày (không tính thứ 7 và chủ nhật).
📃📎Khi đi thi sinh viên phải mang theo Thẻ sinh viên mới được vào phòng thi. Trường hợp đã bị mất Thẻ SV thì liên hệ ngay Phòng CTSV - Phòng 108 cơ sở 209 Phan Thanh để đăng ký và nộp tiền làm lại Thẻ SV. Thực hiện nghiệm túc qui chế đào tạo và các qui định của trường về thi KTHP.
A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi