minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

Danh sách sinh viên chưa hoàn thành thủ tục học lại/chuyển ngành/chuyển khóa HK1 2020-2021 - Khoa Khách sạn Nhà hàng Quốc tế

Thứ Năm, 19/11/2020

Yêu cầu: Sinh viên đến phòng Đào tạo (P.206 - 254 NVL) nhận quyết định, photo thêm 2 bản, mang đến văn phòng Viện ĐT&NC Du lịch (P.301 - 254NVL)

Thời hạn: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/11/2020

Nếu sinh viên không làm thủ tục nhập học đúng hạn như yêu cầu, mọi thắc mắc về điểm rèn luyện hoặc các công tác học tập khác dẫn đến không được tốt nghiệp ra trường Khoa không chịu trách nhiệm

A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Twitter Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi