minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

Danh sách Sinh viên bị xử lý kết quả học tập năm học 2019-2020 K23, K24, K25

Thứ Bảy, 31/10/2020

Sinh viên kiểm tra thông tin.

Các trường hợp bị buộc thôi học sẽ có quyết định xử lý kết quả học tập, buộc thôi học và gửi kết quả về cho gia đình trong tháng 11/2020.

Chú ý:

- Sinh viên ở diện bị buộc thôi học muốn tiếp tục theo học, làm đơn xin học lại có xác nhận của CÔNG AN PHƯỜNG/XÃ nộp gấp về văn phòng Viện trước ngày 10/11/2020.

mẫu đơn: TẠI ĐÂY

- Mọi thắc mắc sinh viên phản hồi qua email: tiêu đề email: PHẢN HỒI XỬ LÝ KQHT 2020 - MSSV - HỌ TÊN

 + Cô Liên (duonglien.2207@gmail.com) với Chuyên ngành: Quản trị Du lịch & Khách sạn, Quản trị Du lịch & Nhà hàng chuẩn PSU, Quản trị Du lịch & Khách sạn chuẩn PSU

 + Cô Linh (d.linhrose@gmail.com) với Chuyên ngành: Quản trị Du lịch & Lữ hành, Quản trị Du lịch & Lữ hành chuẩn PSU

 

A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Twitter Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi