minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP MỚI KHOA DU LỊCH LỮ HÀNH QUỐC TẾ- VIỆN ĐT&NC DU LỊCH (Cập nhật)

Thứ Tư, 4/11/2020

💁‍♂️(Đối tượng áp dụng: sinh viên đã có quyết định học lại/ chuyển ngành/ chuyển khóa)
👉 Sinh viên có tên trong danh sách đính kèm trực tiếp liên lạc với CVHT mới bằng số điện thoại (xem trong file) để giảng viên nắm thông tin, thêm tên vào các trang nhóm của lớp.
👉Các mục đánh giá rèn luyện/ thống kê lưu trú/ cố vấn,... trong quá trình học sinh viên trực tiếp làm với lớp và CVHT mới tuyệt đối KHÔNG LÀM VỚI LỚP CŨ
👉Trường hợp sinh viên đã học hướng nghiệp 1 thì chờ đến kỳ sau đăng ký hướng nghiệp 2 với giảng viên cố vấn mới của mình, không học lại hướng nghiệp 1 nếu đã được chuyển điểm qua môn.
🧐 CHÚ Ý:
- DANH SÁCH CHỈ TÍNH ĐẾN NGÀY 04/11/2020.
- SINH VIÊN NÀO ĐÃ ĐƯỢC PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO CÓ QUYẾT ĐỊNH HỌC LẠI/CHUYỂN NGÀNH VỀ KHOA LỮ HÀNH PHOTO 2 BẢN NỘP GẤP QUYẾT ĐỊNH CHO CÔ DIỆU LINH-VĂN PHÒNG VIỆN ĐT&NC DU LỊCH ĐỂ ĐƯỢC XẾP LỚP
- Trường hợp chưa lấy quyết định: sinh viên đến phòng Đào tạo, phòng 206 cơ sở 254 Nguyễn Văn Linh để nhận quyết định
A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Twitter Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi