minus plus

Trường Du Lịch

BỔ SUNG GẤP HỒ SƠ THIẾU KHÓA K26 NĂM 2020

Thứ Hai, 21/3/2022

Sinh viên kiểm tra hồ sơ và bổ sung gấp giấy tờ còn thiếu về phòng Công tác sinh viên - phòng 108 cơ sở Phan Thanh

Những sinh viên nộp hồ sơ trễ hạn liên hệ phòng công tác sinh viên 0236 3650 403 (line 223) để xin gia hạn

A - Z Sitemap
Đào tạo ra những nhân tài trong ngành Khách sạn và Du lịch với hệ thống giáo dục và nghiên cứu đẳng cấp thế giới cho thời đại Công nghiệp 4.0, đồng thời phát triển mô hình quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, thúc đẩy khả năng giải quyết vấn đề và cung cấp dịch vụ xã hội thông qua phương pháp vừa học vừa làm.
Lên đầu trang Facebook Tiktok Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi