minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

LỊCH THI KTHP HỌC KỲ II VÀ HỌC KỲ HÈ - TUẦN 05--06 (ĐIỀU CHỈNH)

Thứ Sáu, 25/9/2020

LỊCH THI KTHP HỌC KỲ II VÀ HỌC KỲ HÈ - TUẦN 05--06 (ĐIỀU CHỈNH)

Chi tiết tại file đính kèm

A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Twitter Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi