minus plus

viện đào tạo và nghiên cứu du lịch

Lịch thi KTHP giai đoạn 1 HK1 2020-2021 chính thức - Cập nhật lịch thi

Thứ Năm, 5/11/2020

Chú ý:

- Sinh viên hoàn thành học phí và mang theo biên lai học phí khi đi thi

 

A - Z Sitemap
Đào tạo, Nghiên cứu gắn liền với Khoa học và Công nghệ nhằm tạo ra những Sinh viên và Học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm Bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.
Lên đầu trang Facebook Twitter Google + Youtube Hình ảnh Phản hồi